تاریخ برگزاری

31 خردادماه 94


آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 1025 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 952 مقاله

همایش نگار

اهداف کنفرانس

اهداف کنفرانس
 1. آشناییی هرچه بیشتر با مباحث کارآفرینی و نوآری های باز
 2. تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت ، حسابداری و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهاي علمي
 3. بررسی دستاوردهاي ارزنده مديران و كارشناسان سازمانها و شركتهای مختلف در زمينه مديريت و حسابداری
 4. جلب نظر سياستگذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصی نسبت به مديريت ،کارآفرینی، حسابدار
مزايای کنفرانس
 1. آشنائي با مقدمات، پيش نيازها و ضرورت هاي مدیریت و حسابداری و مباحث نوآوری های باز
 2. آشنائي با اصول و مباني، استراتژي ها، چشم اندازهاي آتي مباحث مربوطه
 3. آشنائي با نقش و جايگاه مديريت ،حسابداری و مباحث نوآوری های باز در بخش ها و صنايع مختلف كشور
 4. شناخت نقش و جايگاه نوآوری های باز در عرصه ملي و بين المللي
 5. آشنائي با نوآوري هاي تكنولوژيك در نوآوری های باز
 6. بهره مندي از تجارب بين المللي در نوآوری های باز
 7. آشنائي با موانع، راهكارها و تجربيات کار،ارینی و نوآوری های باز
 8. تبادل دستاوردهاي جديد ميان مديران کشور
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )